Χρήσιμες οδηγίες-συμβουλές

Ο πελάτης ο οποίος επιλέγει να κάνει επισμάλτωση στη μπανιέρας του σε περιπτώσεις που έχει άσμα,αναπνευστικά προβλήματα,διανύει περίοδο εγκυμοσύνης,η φέρει οποιαδήποτε σοβαρά η ακόμη και μικρά προβλήματα υγείας τα οποία κατά την δική του κρίση μπορεί η παραμονή του στον χώρο να επιδεινώσει την κατάσταση του, θα πρέπει κατά την διαδικασία Επισμάλτωσης να λείπει από την οικία του ή να παραμείνει σε καλά αεριζόμενο χώρο ώστε να μην επηρεαστεί από την μυρωδιά των διαλύτων που περιέχουν οι ριτήνες κατά την εξάτμισή τους.

 

 

 

epismaltoseis