ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΞΑΝΑΒΑΜΕΝΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.ΑΠΟΚΑΤΣΤΑΣΗ ΣΜΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΣ