ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ-ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗ ΜΠΑΝΕΡΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ